ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งดอนแดง จบ.ถ.000-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งดอนแดง จบ.ถ.000-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2635