21 กรกฎาคม 2021

บูรณาการอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือแบบไร้รอยต่อ

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล
ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดสาย 〰️
โดยการบูรณาการความร่วมมือ 🤝 ระหว่างเทศบาลเมืองจันทบุรี
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ทุ่งพลงใต้) พระยืน
ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก
ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้
เรื่องต่อไป

ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม

#ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง #ผู้ประสบปัญหาทางสังคม #หารือแนวทางให้ความช่วยเหลือ นายสมนึก ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว