บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายเมธวิน ทองคง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับ พ.ต.อ.เตชิต กุลกนิษฐรากร ผกก.สภ.เมืองจันทบุรี พ.ต.ท.มณฑล สังข์วัย รองผู้กำกับจราจร สภ.เมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน #โครงการต่อเนื่อง “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน” โดยแขวงทางหลวงจันทบุรี ดำเนินการ #ทาสีแดง “ทางม้าลาย” ให้เด่นชัด เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ข้ามถนน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมานุสรณ์