บูรณาการความร่วมมือ #สำรวจท่อระบายน้ำ #เร่งดำเนินการขุดลอก

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ในการสำรวจท่อระบายน้ำ ณ บริเวณถนนพระยาตรัง (ทั้งสองฝั่ง)
.
เพื่อเร่งดำเนินการขุดลอกท่อ นำเศษดิน และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้สามารถไหลได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝนที่อาจตกในอนาคต ป้องกันปัญหาน้ำเอ่อล้นท่อระบายน้ำ
.
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล และประธานกรรมการชุมชนที่ 12 ร่วมลงพื้นที่#งานประชาสัมพันธ์ #เทศบาลเมืองจันทบุรี     โทรศัพท์ 0️⃣ 3️⃣9️⃣3️⃣1️⃣ 3️⃣6️⃣6️⃣9️⃣