บูรณาการความร่วมมือ จัดเพิ่มทางข้ามม้าลายแยกกพระยาตรัง

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแขวงทางหลวงจันทบุรี
.
ในการดำเนินงานเพิ่มความปลอดภัยทางถนน บริเวณสี่แยกไฟแดงพระยาตรัง โดยการตีเส้น “ทางม้าลาย” เพิ่มจากเดิม เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในบริเวณดังกล่าว