30 กันยายน 2021

บรรยากาศการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
มอบหมายให้ นายเมธวิน ทองคง เลขานุการนายก
สมาชิกสภาเทศบาล และรองปลัดเทศบาล
ลงพื้นที่อำนวยแก่เจ้าหน้าที่ ตรวจดูความเรียบร้อย
พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 👩👨‍🦰
ที่เดินทางมาตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” (เข็มที่ 1) 💉
ของเทศบาลเมืองจันทบุรี
.
โดยประชาชนสามารถดูได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1️⃣ Facebook/Fanpage เทศบาลเมืองจันทบุรี 🐰🌙
💚 รายชื่อผู้ได้รับวัคซีน วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 จำนวน 800 ราย เวลา 11.00 – 14.00 น.
กดลิ้งค์นี้… 👇
💙 รายชื่อผู้ได้รับวัคซีน วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 1,700 ราย เวลา 08.00 – 14.00 น.
กดลิ้งค์นี้… 👇
💛 รายชื่อผู้ได้รับวัคซีน วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 จำนวน 500 ราย เวลา 10.00 – 11.00 น.
กดลิ้งค์นี้… 👇
2️⃣ เว็บไซต์เทศบาลเมืองจันทบุรี https://chanmunic.go.th/🌎
3️⃣ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 📄
เรื่องต่อไป

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

#มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน #ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19 นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศม ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

วัคซีนเชิงรุก เข็มแรกซิโนแวค ประชาชนกลุ่มผู้ค้า

#วัคซีนเชิงรุก_เข็มแรกซิโนแวค #ประชาชนกลุ่มผู้ค้า วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิ ... Read more