6 พฤศจิกายน 2020

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี  ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการลงแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์

img984

เรื่องก่อนหน้า

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ปี 2564

นที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิด ... Read more