นายกเมืองจันท์ให้การสนับสนุนซ่อมแซมวีลแชร์ รถเข็นผู้ป่วย