15 กรกฎาคม 2021

นายกเมืองจันท์ผนึกกำลังบูรณาการแบบไร้รอยต่อ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
#เทศบาลเมืองจันทบุรี นำโดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ฝ่ายข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่เทศบาล
#กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้เร็ว 〰️
และเต็มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้น และท่วมขัง
ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ทุ่งพลงใต้) พระยืน
เรื่องต่อไป

นายกฯวางแผนขุดลอกคลองรับน้ำ ให้เป็นพื้นที่รับน้ำ

#วางแผนขุดลอกคลองรับน้ำ #ให้เป็นพื้นที่ซับน้ำ นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมผ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

นายกฯตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์

#นายกเมืองจันท์ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. น ... Read more