นายกเมืองจันท์นำทีมลงพื้น Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการ Big Cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนน และลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหมอสลวย ซอยหมอชดช้อย และซอยอัมพวา
เพื่อให้ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เกิดความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม “ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข” สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่อไป