21 กันยายน 2021

นายกเมืองจันท์ตรวจเยี่ยมตลาดพลอย จัดระเบียบมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจคิดกรอง ณ ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์
โดยมีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรครู
ในสังกัดเทศบาล ที่ได้รับมอบหมาย
ประจำจุดทางเข้าออก ดูแลจัดระเบียบ
และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้า และผู้ซื้อขายพลอย
ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าตลาดพลอย
ต้องใส่หน้ากาก N95
หรือหน้ากากอนามัยสองชั้น (Double mask)
ตรวจวัดอุณหภูมิ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
และต้องผ่านการคัดกรองทุกคน ที่บริเวณช่องทางเข้า
เพื่อตอบแบบประเมินการเข้าใช้พื้นที่ตลาดพลอย และบริเวณใกล้เคียง (จังหวัดจันทบุรี) โดยการ …
#สแกน_QR_Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ มีบริการ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) หรือกรอกข้อมูลผ่านใบแบบประเมินฯ ที่เจ้าหน้าที่แจกให้
เรื่องต่อไป

มาตรการควบคุมระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดพื้นที่ค้าส่ง ค้าปลีก บริเวณตลาดสวนมะม่วง และตลาดโบว์ลิ่ง

#มาตรการควบคุมระงับและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา_2019 #ในตลาดพื้นที่ค้าส่ง #ตลาดค้ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค #สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมนึก มุ่งชูเ ... Read more