นายกเมืองจันท์ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงาน และเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว

“นายกเมืองจันท์ขอขอบคุณ 🙏 ทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประชาชน ที่ร่วมกันจัดงาน และเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ในงาน “สบายใจ สไตล์จันท์” Chanthaburi @Ease”
เทศบาลเมืองจันทบุรี (เจ้าของพื้นที่สนับสนุนการจัดงาน) นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) | จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี | ดร.ประวัฒน์ อุตตะโมช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาการจัดงาน | บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ที่ร่วมกันสนับสนุน ผลักดันให้เกิดการจัดงาน “สบายใจ สไตล์จันท์” Chanthaburi @Ease ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ณ สนามสามเหลี่ยม (ทุ่งนาเชย) จังหวัดจันทบุรี
เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี โปรโมทให้จังหวัดจันทบุรีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ พลิกเศรษฐกิจ พยุงเสาหลักที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กลับมาฟื้นคืน สร้างความสุข เติมพลังให้กับชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
ขอขอบคุณ “สื่อมวลชน” ทุกแขนง ที่ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในแบบวิถีใหม่ “เมืองแห่งการพักผ่อนแห่งบูรพา” ครบจบที่จันทบุรี
และกำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้ ขอขอบคุณประชาชนทุก ๆ ท่านที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรี พร้อมเข้าร่วมงาน “สบายใจ สไตล์จันท์” Chanthaburi @Ease อย่างคับคั่ง อุดหนุน ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และจังหวัดจันทบุรี สร้างรายได้กระจายความสุขสู่เมืองจันท์