นายกเมืองจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้หักโค่นหลังเกิดลมพายุ

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองช่าง เร่งดำเนินการตัดต้นไม้หักโค่น
หลังจากเกิดพายุลมแรง บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช