11 มิถุนายน 2021

นายกเมืองจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้หักโค่นหลังเกิดลมพายุ

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองช่าง เร่งดำเนินการตัดต้นไม้หักโค่น
หลังจากเกิดพายุลมแรง บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เรื่องต่อไป

ประกาศ เปิดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี

   

เรื่องก่อนหน้า

นายกเมืองจันทบุรีนำทีมลงพื้นที่จุดตรวจคัดกรองโควิด19

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและฝ่ายข้าราชการประจำ ... Read more