11 มิถุนายน 2021

นายกเมืองจันทบุรีนำทีมลงพื้นที่จุดตรวจคัดกรองโควิด19

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและฝ่ายข้าราชการประจำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด -19
แก่ประชาชน  ณ บริเวณวัดเขตร์นาบุญญาราม
   
เรื่องต่อไป

นายกเมืองจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้หักโค่นหลังเกิดลมพายุ

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองช่าง ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน