22 มิถุนายน 2021

นายกเมืองจันทบุรีนำทีมแก้ปัญหาขยะ 

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จัดเก็บขยะ และกำจัดวัชพืช  ณ บริเวณตรอกท่าแฉลบ 4 และชุมชนย่อยที่ 5  โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามของชุมชน
เพื่อช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง และรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
เรื่องต่อไป

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำงาน   ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

#ลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำงาน   ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ล ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

นายกเมืองจันทบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เร่งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ

#นายกเมืองจันทบุรี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล #เร่งดำเนินการลอกท่อร ... Read more