นายกฯ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนบุคลากร ที่จัดระบบและระเบียบตามมาตรการป้องกันโรค

ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ 1780/2564 เรื่อง การผ่อนคลายให้มีดำเนินกิจกรรมบางประเภท โดยกำหนดผ่อนคลายให้ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ และบริเวณใกล้เคียง ที่เปิดทำการทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ สามารถเปิดทำการได้โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข การจัดระบบ และระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยมีทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมจัดระบบ และระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ณ ตลาดพลอย
.
พร้อมขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T – A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน และระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19