21 กรกฎาคม 2021

นายกฯ ร่วมประชุมโครงการงานปปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน 1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 4
สำนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
🔹นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่
ร่วมประชุมเริ่มโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน
1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และปรึกษาหารือแนวทางการจัดระเบียบ
สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล
เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป👍
เรื่องต่อไป

เทศบาลแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

#เทศบาลแจกฟรีน้ำยาฆ่าเชื้อโรค #นำภาชนะมาบรรจุได้ที่ #ดับเพลิงเทศบาล #ศูนย์2เบญจมา นายกิจฐพร โชติสุวร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม

#ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง #ผู้ประสบปัญหาทางสังคม #หารือแนวทางให้ความช่วยเหลือ นายสมนึก ... Read more