นายกฯเร่งดำเนินการปรับพื้นที่ถนนและฉีดล้างทำความสะอาด

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ลงพื้นที่ติดตามการทำงานกองช่าง
สำนักสาธารณสุขฯ และกองช่างสุขาภิบาล
ดำเนินการปรับพื้นถนน พร้อมฉีดล้างทำความสะอาด
กองดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเข้า – ออก บ้านเรือนประชาชน
บริเวณชุมชนย่อยที่ 10 เนื่องจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืน