15 กรกฎาคม 2021

นายกฯเป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมือง

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ #นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
โดยมีนายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนการงาน
โยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี
และตัวแทนจากสวนนงนุช ร่วมประชุม
.
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว
เป็นการพิจารณาแบบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ทุ่งพลงใต้)
👉โดยระยะที่ 1 งบประมาณในการปรับปรุง จำนวน 71 ล้าน
👉และระยะที่ 2 ใช้งบประมาณในการปรับปรุง จำนวน 80 ล้าน
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมประกาศ
ดำเนินการตามแบบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
  
เรื่องต่อไป

นายกฯเร่งดำเนินการปรับพื้นที่ถนนและฉีดล้างทำความสะอาด

#เร่งดำเนินการปรับพื้นถนนและฉีดล้างทำความสะอาด #กองดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเข้าออกบ้านเรือนประชาชน #เหต ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รองนายกฯ ลงพื้นที่ อำนวยการแก่เจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

#พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย #ชุมชนย่อยที่5 นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อม ... Read more