นายกฯเป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมือง

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ #นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
โดยมีนายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนการงาน
โยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี
และตัวแทนจากสวนนงนุช ร่วมประชุม
.
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว
เป็นการพิจารณาแบบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ทุ่งพลงใต้)
👉โดยระยะที่ 1 งบประมาณในการปรับปรุง จำนวน 71 ล้าน
👉และระยะที่ 2 ใช้งบประมาณในการปรับปรุง จำนวน 80 ล้าน
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมประกาศ
ดำเนินการตามแบบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างต่อไป