16 กรกฎาคม 2021

นายกฯลงพื้นที่เยี่ยมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ฝ่ายข้าราชการประจำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามกระบวนการทำงาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 🕳 🗑
ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่องต่อไป

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องก่อนหน้า

รองนายกฯลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำฝน

#ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ #เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำฝน นายพยับ สมใจนึก รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบ ... Read more