นายกฯลงพื้นที่อำนวยการแก่เจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตาม ประสานงานความต้องการของประชาชน และอำนวยการแก่เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการนำน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉีดพ่น ทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ บริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ)
ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำภาชนะมาบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อนำไปทำความสะอาดบ้านเรือน ร้านค้าของท่าน ได้ที่..ประตูทางเข้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง) และศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเบญจมานุสรณ์)