นายกฯร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยนายพยับ สมใจนึก
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม
และคลื่นลมแรง ปี 2564
ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี