นายกฯบูรณาการร่วมกับ อบจ. ทม.ท่าช้าง และสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน กำจัดต้นไม้ล้มขวางทางน้ำ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
นำทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ
เศษกิ่งไม้และกอวัชพืช
ที่ขวางทางไหลผ่านของน้ำในลำคลอง
อันสืบเนื่องมาจาก #ปริมาณน้ำฝน
ที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
และเจ้าหน้าที่ กำจัดเศษวัชพืชต่าง ๆ
ที่ลอยมาติดคอสะพาน
พร้อมทั้งสำรวจเส้นทางการไหลของน้ำในเขตเทศบาลฯ โดยการ #บูรณาการร่วมกันระหว่าง
อปท.ข้างเคียงในวันนี้
จะช่วยเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้รวดเร็วอย่างเป็นปกติต่อไป