15 กรกฎาคม 2021

นายกฯตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ฝ่ายข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งดูแลการรักษาความสะอาด
ให้ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย
เรื่องต่อไป

นายกเมืองจันท์ผนึกกำลังบูรณาการแบบไร้รอยต่อ

#นายกเมืองจันท์ผนึกกำลังบูรณาการแบบไร้รอยต่อ #ร่วมกับนายกอบจจันทบุรี #ดำเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

นายกฯบูรณาการร่วมกับ อบจ. ทม.ท่าช้าง และสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน กำจัดต้นไม้ล้มขวางทางน้ำ

#บูรณาการความร่วมมือ #รับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก #กำจัดต้นไม้ล้มขวางทางน้ำ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา ... Read more