11 ตุลาคม 2021

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ทำประโยชน์และความดีต่อสังคม พร้อมทั้งคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโครงการส่งเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เทศกาลไหว้พระจันทร์”

#นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี_2 👦🧒ทำประโยชน์และความดีต่อสังคม พร้อมทั้งคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันโครงการส่งเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เทศกาลไหว้พระจันทร์” และโครงการการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีนผ่านช่องทางออนไลน์ มาได้หลายรายการ
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. เด็กหญิงณัฐหทัย มั่งมี
2. เด็กชายศรัย์ภัทร มั่งมี
ได้ทำประโยชน์และความดีต่อสังคม โดยการเก็บกระเป๋าสตางค์ 👛 และส่งมอบคืนแก่เจ้าของ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ บริเวณตลาดน้ำพุ เทศบาลเมืองจันทบุรี
.
มอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน คณะครูผู้ฝึกซ้อมและโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เทศกาลไหว้พระจันทร์” 🌙 จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. เด็กชายธนกฤต เดชภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัลเกียรติบัตร “เหรียญเงิน” 🥈
2. เด็กชายณัฐวุฒิ ประทุมสันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รางวัลเกียรติบัตร “เหรียญทองแดง” 🥉
3. เด็กหญิงมัณฑนา ยาม่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รางวัลเกียรติบัตร “เหรียญทองแดง” 🥉
4. เด็กชายพชร มโหสด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัลเกียรติบัตร “เหรียญทองแดง” 🥉
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ถึง 20 กันยายน 2564 โดยคณะกรรมการได้ตัดสินผลงานของนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ Google Meet
.
มอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน คณะครูผู้ฝึกซ้อมและโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีนผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งตัดสินคะแนนผ่านการโหวตไลก์ของผู้เข้าชม โดย
นางสาวนิภาสรณ์ วัฒน์วิภูเดชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
.
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่องต่อไป

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องก่อนหน้า

ปลอดภัย_อุ่นใจ_ฉีดล้างฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19

#ปลอดภัย_อุ่นใจ_ฉีดล้างฆ่าเชื้อ #ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 #Big_Cleaning_Dayตลาดสดในเขตเทศบาล ... Read more