ทุกวันพระ หิ้วปิ่นโตทำบุญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันพระ เพื่ออุปถัมภ์และส่งเสริมวันธรรมสวนะทางพุทธศาสนา ณ วัดใหม่เมืองจันทบุรี