ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต