ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เรื่องต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ป่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เรื่องก่อนหน้า

ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ