20 เมษายน 2020

ทำความสะอาดปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม และดำเนินมาตรการยับยั้งโควิด – 19 ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน พนักงานจ้าง และประชาชนลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม และดำเนินมาตรการยับยั้งโควิด – 19 ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เรื่องก่อนหน้า

ติดตั้งอุปกรณ์ อ่างล้างมือ หลังป้อมตำรวจตลาดน้ำพุ และตรวจดูความสะอาดตลาด ซอยหมอสลวย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด ... Read more