ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ สามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าสำนักการคลัง เทศบาลเมืองจันทบุรี