20 สิงหาคม 2020

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองจันทบุรี สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ สามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

เรื่องต่อไป

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ ส ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจ ... Read more