ติดต่อเทศบาล

ภาพสำนักงาน

เทศบาลเมืองจันทบุรี

เลขที่ 39 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-313669

E-Mail : chanmunic@hotmail.com

Website : https://www.chanmunic.go.th

Facebook : tessaban.muangchan