16 กันยายน 2020

ติดตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าเเสงสว่าง ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.50 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าเเสงสว่าง ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เรื่องต่อไป

กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3

วันที่ 11 กันยายน 2563  นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

วารสาร เดือน ส.ค- ก.ย.63

สารจันทบูร สค.-กย.63