ติดตามต่อเนื่อง ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง LED สว่างทั้งเส้น เพื่อพี่น้องชาวจันทบุรี

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED จำนวน 74 ดวง ตลอดเส้นทางพื้นที่เศรษฐกิจ ถนนจัดรูปที่ดิน ทุ่งดอนแดง – จันทคามวิถี เพื่อเพิ่มแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้สัญจรยามค่ำคืน รองรับการเปิดเมืองเต็มรูปแบบ “วิถีชีวิตไนท์ไลฟ์”