ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30

          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองช่าง ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทหารเอก 4 นาย โดยกรมศิลปากร เข้าดำเนินการ ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)