ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรรอการระบาย

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.
              นายพยับ สมใจนึก นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร รอการระบาย ณ บริเวณชุมชนที่ 17