ติดตั้งไฟส่องสว่าง

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา10.00 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม ณ บริเวณชุมชนที่ 5 เพื่อเพิ่มแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป