ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ ป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ณ ซอยพระยาตรัง 6 ชุมชนที่ 12
ทั้งนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี เพื่อเตรียมระบายน้ำตามจุดพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี