20 เมษายน 2020

ติดตั้งอุปกรณ์ อ่างล้างมือ หลังป้อมตำรวจตลาดน้ำพุ และตรวจดูความสะอาดตลาด ซอยหมอสลวย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการติดตั้งอุปกรณ์ อ่างล้างมือ หลังป้อมตำรวจตลาดน้ำพุ และตรวจดูความสะอาดตลาด ซอยหมอสลวย

เรื่องต่อไป

ทำความสะอาดปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม และดำเนินมาตรการยับยั้งโควิด - 19 ณ ชุมชนย่อยที่ 10 เนินเอฟเอ็ม

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันท ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ปรับปรุงพื้นผิวจราจร ณ บริเวณ วงเวียนเนินศรีบูรพา

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุ ... Read more