9 มิถุนายน 2021

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

เรื่องต่อไป

นายกเมืองจันทบุรีนำทีมลงพื้นที่จุดตรวจคัดกรองโควิด19

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและฝ่ายข้าราชการประจำ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 img174 img173 img172 img171 img170 img1 ... Read more