ตั้งใจจริง ตั้งใจทำ โครงการต่อเนื่อง ลดปัญหาระยะยาว Kick Off สุขนัขชุมชน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.
เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ และประธานชุมชนที่ 14
บูรณาการความร่วมมือ ในการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขจรจัด จำนวน 25 ตัว ณ ซอยเทศบาลพัฒนา 2 (ชุมชนที่ 14) เพื่อควบคุม และลดจำนวนประชากรสุนัข ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งการทำหมันจะช่วยทำให้ระดับฮอร์โมนของสุนัขลดลง เช่น ลดการเห่าหอน และลดความดุร้าย ลดปัญหาที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน