25 พฤษภาคม 2020

ตัดแต่งต้นไม้และพ่นฝอยละออง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เเละเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ในเขตเทศบาล

เรื่องต่อไป

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

ทุกวันพระ หิ้วปิ่นโตทำบุญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการหิ้ ... Read more