ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ป้องกันการหักโค่น บริเวณถนนอัมพวา