ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุเพลิงไหม้

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับ ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ ซอยตรอกเมตตา 1