20 เมษายน 2020

ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงย่อย เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 14.30 นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เเละเจ้าหน้าที่ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงย่อย เทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นาย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ2563(มกราคม-มีนาคม 2563)