20 สิงหาคม 2020

ตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2

เรื่องต่อไป

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

Big Cleaning Day ครั้งที่ 3และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิ ... Read more