30 มกราคม 2020

ตรวจความเรียบร้อยตลาดในเขตเทศบาล

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เเละเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่พบปะ เเละรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน พ่อค้าเเม่ค้าบริเวณตลาดซอยหมอสลวยเเละซอยหมอชดช้อย ในขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

เยี่ยมแม่หลังคลอด

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเยี่ยมเเม่หลังคลอด ใ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รับสมัครบุคคลฯเป็น กกตเทศบาล