ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับ – ส่ง ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 1 ราย เพื่อนำตัวเข้ารับการกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 12.50 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ดำเนินการอำนวยความสะดวก รับ – ส่ง ผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 1 ราย เพื่อนำตัวเข้ารับการกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และรับกลับบ้านต่อไป