ข่าวกิจกรรม

มอบถังดับเพลิงให้กับชุมชน ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 14

วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัส […]

View more

ให้ความรู้ พร้อมทั้งแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อโรค ป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

วันนี้ (7 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. งานบริการข้อมูลข่า […]

View more

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ ฟรี

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒน […]

View more

ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่ง […]

View more

แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)ป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพั […]

View more

โครงการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (แข่งกีฬาภายในโรงเรียน)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ บุญส่ง […]

View more

ประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. นางสุกานดา […]

View more

การแข่งขัน เซปักตะกร้อกระชับมิตร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒ […]

View more

ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการเทศบาลอัคคีภัย


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562