ข่าวกิจกรรม

ปรับปรุงผิวจราจรถนนอัมพวาและแยกซอยชมจันทร์ฯ

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อ […]

View more

ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ประธา […]

View more

แก้ไขปัญหาขยะล้นถัง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ชุมชนย่อยที่ 8 น […]

View more

โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพั […]

View more

ห้ามให้อาหารนก

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรวิทย์ […]

View more

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณสะพานนิรมล(วัดโรมันคาทอลิค) ถึงถนนซอยคลองขุด

(2 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กองสวัสดิการสั […]

View more

ปรับปรุงผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาราช

เทศบาลเมืองจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันจัน […]

View more

การรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพ […]

View more

ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการเทศบาลอัคคีภัย


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562