17 มีนาคม 2021

ซักซ้อมการเลือกตั้งเทศบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายภูรวิช บัวลอย รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมซักซ้อมการเลือกตั้งเทศบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

img937

เรื่องก่อนหน้า

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - มี.ค. 64)

  img927  img926   img925  img924  img923