ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
             นายพยับ สมใจนึก นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ และอำนวยความสะดวกแก่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี , เทศบาลเมืองท่าช้าง และเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ในการนำ เงินสด และสิ่งของจำเป็น มอบช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน จำนวน 3 หลังคาเรือน เข้าพักอาศัยชั่วคราว ณ ศาลาชุมชน 7
📌 ประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค “เงินสด และสิ่งของ” เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในการดำรงชีพ การประกอบอาชีพ และการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น #สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ “ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้” ณ ศาลาชุมชน 7
หรือ #ท่านใดที่ไม่รู้จักสถานที่ดังกล่าว #ไม่สะดวกไปยังสถานที่นั้น สามารถนำ “สิ่งของ” ฝากส่งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี